رژگونه تراکوتا

رژگونه تراکوتا

این پور پخته شده در کوره با فرمول منحصربفرد و تنوع رنگ ، به گونه های شما درخشش و زیبایی می بخشد و آن را ساعت ها پایدار نگاه می دارد .