لاک پاک کن با عصاره آلوئه ورا و رز

لاک پاک کن با عصاره آلوئه ورا و رز

این لاک پاک کن در لابراتور های فارماسی به صورت مخصوصی فراهم شده است و به سرعت و به راحتی لاک را پاک می کند و ظاهری سالم به ناخنهای شما در هر بار ستفاده می دهد . این لاک پاک کن با عصاره الوئه ورا غنی شده است که همچنین با عث می شود ناخنهای خشک را مرطوب کرده و از شاخه شاخه شدن آنها جلوگیری می کند و ناخن های شما را مقاوم می کند .