پالت آرایشی سایه

پالت آرایشی سایه

پالت آرایشی سایه سه تایی به لطف رنگدانه های آن قابل تقدیر است و استفاده از آن آسان و سهل است ، این پالت دارای دو وسیله می باشد که برس و آیینه هستند .